CMN

כנס המשפחות המקצועי השנתי של קהילת נבוס ישראל - 2013

 

ב-24.10.2013 נערך בירושלים הכנס המקצועי השנתי של העמותה. משפחות, בוגרים, אחיות וקרובים כבדו אותנו בנוכחותם.

הרצאות הכנס :

  •  פתיחת הכנס ופעילות עמותת ילדי האור – חברי העמותה
  •  סיכום וועידת הנבוס הבין לאומית , שהתקיימה במרסיי, בספטמבר 2013 – ד"ר אלכס מרגוליס וענבל אנגלר

*משתתף מפתח: ד"ר אלון סקופ