אישורי ניהול תקין וסעיף 46

 

אישור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

 

 

אישור ניהול תקין לשנת 2018: