אישורי ניהול תקין וסעיף 46

 

אישור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

 

 

אישור ניהול תקין לשנת 2020:

www.nevus.org.il/sites/default/files/Takin 2020.pdf